Wednesday, 23 April 2014

Peppi Dlinnyjchulok

Director: Margarita Mikaelyan
Starring: Fyodor Stukov, Olya Rozhdestvenskaya, Svetlana Stupak, Svetlana Shchelova
Year: 1982
Tags: lindgren', longstocking, pippi, astrid, strongest, adaptation, russian, girl, story, about

No comments:

Post a Comment